નમસ્કાર સારસ્વત મિત્રો ,આપ સૌનુ હાર્દિક સ્વાગત છે. આ બ્લોગ ફક્ત શૈક્ષાણિક ઉપયોગ ના આશાય થી વિધાર્થીઓ ને મદદરૂપ થવા નો એક નાનકડો પ્રયાસ છે .
"कर्मणये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन । मां कर्मफलहेतुर्भू: मांते संङगोस्त्वकर्मणि" ।।

Monday, 5 June 2017

શાળા પ્રવેશોત્સવ 2017

શાળા પ્રવેશોત્સવ  2017


1 comment:

  1. thank you ...your blog is very useful for primary school teachers of gujarat govt. Nikita Sector 20(1) govt.Primary School, sector 20 Gandhinagar

    ReplyDelete