નમસ્કાર સારસ્વત મિત્રો ,આપ સૌનુ હાર્દિક સ્વાગત છે. આ બ્લોગ ફક્ત શૈક્ષાણિક ઉપયોગ ના આશાય થી વિધાર્થીઓ ને મદદરૂપ થવા નો એક નાનકડો પ્રયાસ છે .
"कर्मणये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन । मां कर्मफलहेतुर्भू: मांते संङगोस्त्वकर्मणि" ।।

પ્રાર્થનાઓ


પ્રાર્થના  ડાઉનલોડ કરવા નામ પર  ક્લિક કરો  

પ્રાર્થનાઓ   MP3  
21 તેરી હે જમી,,, તેરા આસમાન .....પ્રાર્થનાઓ  PDF 

  CLICK HEREભજન PDF 
ß


   
20  પ્રાણ થાકી મને વૈષ્ણવ મળ્યા 


                      દેશભક્તિ  ગીત MP3
 1. જન ગન મન અધિનાયક...
 2. એ મેરે વતન કે  
 3. એ દેશ હે વીર જવાનો કા
 4. છોડો કલ કી બાતેય 
 5. એ મેરે પ્યારે વતન 
 6. જહાં દાલ  દાલ  પર 
 7. સારે જહાં સે અચ્છા 
 8. નાન્હા  મુનહા  રાહી  
 9.  મેરે દેશ કી 
 10.   અમે તો તારા નાના બાળ 
 11.  સરફરોશી કી તમ્મના 
 12.  આવો બચ્ચો તુમ્હે શિખાઉ 
 13.  એ વતન તેરે લિયે 
 14. પૂરબ ઔર પછિમ 
 15. સબ સે આગે હોંગે હિન્દુસ્તાની 
 16. મેરા મુલ્ક મેરા દેશ 
 17. છોડો કલ કી બાતે
 18. ઇટ્સ  હેપ્પન ઓન્લી ઈન ઇન્ડિયા 


  
No comments:

Post a Comment