નમસ્કાર સારસ્વત મિત્રો ,આપ સૌનુ હાર્દિક સ્વાગત છે. આ બ્લોગ ફક્ત શૈક્ષાણિક ઉપયોગ ના આશાય થી વિધાર્થીઓ ને મદદરૂપ થવા નો એક નાનકડો પ્રયાસ છે .
"कर्मणये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन । मां कर्मफलहेतुर्भू: मांते संङगोस्त्वकर्मणि" ।।

ભાષા-મંડળ

DOWNLOAD GUJARATI  MATERIAL

DICTIONARY  GUJARATI-TO-GUJARATI
DICTIONARY  ENGLISH -TO-GUJARATI

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD GUJARATI KAHEVATO

DOWNLOAD HERE


ગુજરાતી લેખકો ના ફોટો
   11  ક. મા. મુન્શી  12  કે.કા . શાસ્ત્રી  13 જ્યોતીન્દ્ર  દવે  14 ઈશ્વર  પેટલીકર  15 ગોવરધનરામ ત્રિપાઠી              16 ગિજુભાઈ બધેકા    17 ફાધર વાલેસ     18 દુલા ભય કાગ    19 દિગીશ મહેતા     20 ધૂમકેતુ            21 ચંદ્રકાન્ત બક્ષી  22 ભોગીલાલ ગાંધી 23 ભગવતીકુમાર શર્મા  24 બાલમુકુન્દ દવે  25 અમૃતલાલ યાજ્ઞિક  
DOWN LOAD SANSKRIT  MATERIAL


1 Download sanskrit simple sentences

2 Download  Sanskrit name of trees

 3 Download  Sanskrit name of Insect
7 Download  Sanskrit name of Home

8 Download  Sanskrit name of Birds

9 Download  Sanskrit name of Ingredents


No comments:

Post a Comment